Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro internetový prodej textilního zboží společnosti Jeany.cz s.r.o., se sídlem Kubelíkova 1224/42 , 130 00 Praha 3, IČO: 24195740, DIČ CZ24195740 dále jen prodávající. Tyto podmínky vymezují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím (Vy).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu JEANY.CZ  jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s obojím souhlasí.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy (to, že objednávka dorazila do obchodního systému je potvrzeno automatickým e-mailem s textem "Potvrzeni o prijeti objednavky na www.jeany.cz). Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení emailu potvrzujícího odeslání zásilky (včetně čísla balíku) tj. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky a obchodních podmínek.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího - pod podmínkou zaplacení kupní ceny - jeho převzetím. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu jeany.cz dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nebudou předány žádnému třetímu subjektu. Budou sloužit pouze k vyřizování objednávek a komunikaci se zákazníkem.

Platební a dodací podmínky

Veškeré zboží zasíláme nejpozději do 3 pracovních dnů od objednávky prostřednictvím Vámi zvoleného dopravce. O odeslání zásilky Vás budeme informovat na uvedenou e-mailovou adresu, kterou uvedete při objednání.
 

Zboží můžete zaplatit:

  1. Dobírkou - platba při obdržení zboží

 

  1. Bankovní převodem na náš účet. Údaje pro platbu Vám jsou zaslány v co nejkratší době po objednávce. Po připsání platby na náš účet, Vám objednané zboží ihned zašleme Vámi zvoleným dopravcem.

 

  1. V hotovosti / Kartou - při osobním odběru

 

Ochrana osobních dat

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platným právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v jeho platném znění. Veškeré údaje získané od zákazníků slouží výhradně pro naši vnitřní potřebu a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci (Česká Pošta ap.), kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.
Na přání kdykoli osobní údaje z databáze vymažeme.

Záruka & reklamace & reklamační řád

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem (viz. dále) internetového obchodu jeany.cz a právním řádem platným v ČR.
Pokud není uvedeno jinak vztahuje se na veškeré zboží záruka 24 měsíců při odběru s prodejkou (dle občanského zákoníku) a 12 měsíců při odběru s fakturou – na IČO - (dle obchodního zákoníku). Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady, nevztahuje se na škody způsobené nesprávným používáním či zacházením a opotřebením neodpovídajícím způsobem.
Záruka může být uplatněna pouze po dobu záruční doby, která začíná dnem převzetí zboží. Po dobu přepravy zboží, za něj odpovídá poštovní služba. Poškození zboží během přepravy je nutno řešit s dopravcem při převzetí. Pokud kupující zjistí závadu na zboží způsobenou jeho přepravou, či rozdíl mezi dokladem o koupi a skutečně dodaným zbožím, je nutné nás kontaktovat, bez zbytečného odkladu, telefonicky nebo e-mailem. Oznámení je třeba učinit okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou.
V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Reklamované zboží zasílejte spolu s dokladem o koupi (nebo jeho kopií) na naši adresu: Jeany.cz ; Koubovka 366, 549 41 Čeveny Kostelec. Pokud zašlete reklamaci dobírkou nebude tato zásilka přijata! Popis vady je nezbytné popsat a přiložit k zásilce.
Reklamace vyřizujeme ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy od Vás reklamované zboží obdržíme).
V případě kladného vyřízení reklamace je kupujícímu zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět. Pokud zboží již není na skladě ani není k dispozici u výrobce, bude kupujícímu navrácena částka rovnající se prodejní ceně.

Vrácení do 14 dnů

V souladu se zákonem č. 367/2000 máte právo zakoupené zboží do 14 dnů bez udání důvodu vrátit. Zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být kompletní, nepoužité, v originálním obalu se všemi etiketami od výrobce. Zboží odešlete na adresu:

  Jeany.cz, Koubovka 366, 549 41 Červený Kostelec

Přiložte doklad o koupi a číslo bankovního účtu kam vrátit peníze.
Zboží zaslané na dobírku dobírku nebude přijato. Při splnění těchto podmínek Vám bude vrácena cena zboží a to nejpozději do 14 dnů od obdržení zásilky na bankovní účet, který je nezbytné uvést v zásilce případně v mailu. Při nesplnění některé z podmínek, nebudeme schopni akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady kupujícího.

Pokud dojte k částečnému vrácení zboží z objednávky jež byla osvobozena od poštovného /objednávka na 3000 Kč/ dojde k následnému doúčtování tohoto poštovného a ponížení vracené částky.

Výměna zboží

V případě výběru špatné velikosti zboží Vám nabízíme možnost jeho výměny za jinou velikost. Výměnu je možno uskutečnit nejpozději do 14 - ti dnů po obdržení zboží kupujícím. Zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být zasláno se všemi etiketami (případně originálním obalu) spolu s kopií dokladu o koupi zboží v obchodě jeany.cz.
Zboží je samozřejmě možné vyměnit i za jiný model, případný cenový rozdíl vyřešíme individuálně telefonicky nebo mailem.

Závěrečná ustanovení

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si prodávající vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.jeany.cz.
Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. října 2006.

Pokud máte nějaké nestandardní přání, kontaktujte nás a po osobní domluvě se Vám pokusíme vyjít vstříc